New
Činnosť Firmy

Činnosť Firmy

Spoločnosť realizuje kompletné dodávky a práce v týchto odvetviach:

 • V oblasti TZB

 • Zámočnícka výroba

 • Výroba komponentov technologických zariadení s osvedčením výrobku

Viac info

Spoločnosť realizuje kompletné dodávky a práce v týchto odvetviach:

V oblasti TZB:

 • plynové kotolne,
 • výmenníkové staníce,
 • ústredné vykurovania,
 • rozvody vody, zemného plynu, technických plynov, stlačeného vzduchu, iné... vrátene prípojok,
 • systémy Merania a regulácie,
 • zdravotechnika,
 • vzduchotechnika, vetranie

Zámočnícka výroba:

 • oceľové konštrukcie
 • prístrešky, brány
 • konzoly, schody
 • rôzne aj zložité výrobky z kovov
 • povrchové úpravy
 • zváračské práce o.i. aj zváranie nerez, hliník

Výroba komponentov technologických zariadení s osvedčením výrobku:

 • RS Kombi,
 • HVDT,
 • akumulačná nádoba,
 • odstredivý separátor
 • atypická tlaková nádoba vrátane pasportu
 • vo výhodných cenových reláciách a termínoch dodávky výrobkov.

Pozrite aj

Ostatné referencie

Činnosť firmySpoločnosť realizuje kompletné dodávky a práce v týchto odvetviach:

Top