New
Oprávnenie 1

Oprávnenie 1

Oprávnenie číslo 060 ITN 1998 PZ M, R, O Agl, h Bf, gl, h

Viac info

Oprávnenie číslo 060 ITN 1998 PZ M, R, O Agl, h Bf, gl, h

Na činnosť: montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu:

  • rozvod plynu s pretlakom plynu nad 0,4 MPa,
  • spotrebu plynu spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW,
  • znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa,
  • rozvod plynu s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane,
  • spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW.

Médium: zemný plyn, propán – bután

Pozrite aj

Ostatné referencie

Oprávnenie číslo 016 ITN 1997 TZ M, R, O Aa3, a4, b1, b2 Bal, b1, b2, dl

Top