New
Opravnenie 1

Oprávnenie 2

Oprávnenie číslo 016 ITN 1997 TZ M, R, O Aa3, a4, b1, b2 Bal, b1, b2, dl

Viac info

Oprávnenie číslo 016 ITN 1997 TZ M, R, O Aa3, a4, b1, b2 Bal, b1, b2, dl

Na činnosť: montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu:

  • kotly parné a kvapalinové (III.trieda)
  • kotly parné a kvapalinové (IV.trieda)
  • tlakové nádoby stabilné (IV.trieda)
  • tlakové nádoby stabilné (III.trieda)
  • kotly parné a kvapalinové ( V.trieda)
  • tlakové nádoby stabilné (II.trieda)
  • tlakové nádoby stabilné (I.trieda)
  • potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda (I.trieda)
  • potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch (II.trieda)

Pozrite aj

Ostatné referencie

Oprávnenie číslo 060 ITN 1998 PZ M, R, O Agl, h Bf, gl, h

Top