Realizované stavby rok 2006:

Viac info

                             2006 Miesto stavby Predmet ZoD
Hydros, Dubnica n. Váhom dodávka a montáž zdravotechniky
rekonštrukcia ústredného vykurovania
Tanax Trucks, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
plynoinštalácia a elektroinštalícia
Základná škola Mozartova, Trnava rekonštrukcia výmenníkovej stanice
FMB, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
rozvody stlačeného vzduchu
RST rolety, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
plynoinštalácia a elektroinštalácia
montáž teplovzdušných jednotiek
Areál Kord, Bánovce n. Bebravou plynofikácia areálu s doregulačnými stanicami
inštalácia plynovej kotolne
Letecké opravovne, Trenčín vykurovanie priestorov haly
plynoinštalácia objektu
Pottinger stroje, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče 
LKW Mann, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče

Top