Realizované stavby rok 2008:

Viac info

                             2008 Miesto stavby Predmet ZoD
Bytový dom Zlatovská, Trenčín  výroba zábradlia a zámočníckych výrobkov
Agrofarma, Červený Kameň výmena parného kotla
MTA Slovakia, Bánovce n. Bebravou inštalácia kompresorovne
rozvody stlačeného vzduchu
prípojky vody, plynu a kanalizácie
vykurovanie priestorov haly
Červený kríž, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
plynoinštalácia a elektroinštalácia
RKS, Trenčín vykurovanie priestorov haly - infražiariče
rekonštrukcia plynovej kotolne
plynoinštalácia a elektroinštalácia
Levagri a CO, Trenčín rekonštrukcia kotolne
FMB, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
plynoinštalácia a elektroinštalácia
rozvody stlačeného vzduchu
Gabor, Bánovce n. Bebravou výmena radiátorov

Pozrite aj

Ostatné referencie

Adresa: Nozdrkovce 7044TrenčínSlovenská republika911 04 IČO: 46457038IČ DPH: SK2023392327DIČ: 2023392327 http://www.tmtez.sk

Činnosť firmySpoločnosť realizuje kompletné dodávky a práce v týchto odvetviach:

Výroba : Hydraulické vyrovnávače dynamických tlakov HVDT / Anuloidy /Združené rozdelovače a zberače RS KOMBI, RS MINIRúrové rozdelovače a zberače s osvedčením.

Adresa: Nozdrkovce 7044TrenčínSlovenská republika911 04 IČO: 46457038IČ DPH: SK2023392327DIČ: 2023392327 http://www.tmtez.sk

Top