Realizované stavby rok 2008:

Viac info

                             2008 Miesto stavby Predmet ZoD
Bytový dom Zlatovská, Trenčín  výroba zábradlia a zámočníckych výrobkov
Agrofarma, Červený Kameň výmena parného kotla
MTA Slovakia, Bánovce n. Bebravou inštalácia kompresorovne
rozvody stlačeného vzduchu
prípojky vody, plynu a kanalizácie
vykurovanie priestorov haly
Červený kríž, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
plynoinštalácia a elektroinštalácia
RKS, Trenčín vykurovanie priestorov haly - infražiariče
rekonštrukcia plynovej kotolne
plynoinštalácia a elektroinštalácia
Levagri a CO, Trenčín rekonštrukcia kotolne
FMB, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
plynoinštalácia a elektroinštalácia
rozvody stlačeného vzduchu
Gabor, Bánovce n. Bebravou výmena radiátorov

Top