Realizované stavby rok 1999:-

Viac info

rekonštrukcia

                             1999 Miesto stavby Predmet ZoD
Komunita sestier Uršulínok, Bratislava rekonštrukcia plynovej kotolne
Gymnázium A. Merici, Trnava rekonštrukcia plynovej kotolne
Obecný úrad, Adamovské Kochanovce plynofikácia obecného úradu
Obecný úrad, Chocholná Velčice rekonštrukcia plynovej kotolne
plynofikácia obecného úradu
Slovenská správa ciest, Nové Mesto n. Váhom rekonštrukcia plynovej kotolne
plynofikácia objektu
Dom dôchodcov, Dolná Súča rekonštrukcia plynovej kotolne
plynofikácia domu dôchodcov

Top