Realizované stavby rok 2009:

Viac info

                             2009 Miesto stavby Predmet ZoD
Ubytovňa Barmo 600, Bratislava inštalácia dočasného vykurovania
Materská škola Švermova, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
Základná škola Východná, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
Kultúrne stredisko Zlatovce, Trenčín rekonštrukcia vykurovania strediska
Základná škola Bezrúčová, Trenčín rozvody ústredného kúrenia
rozvody teplej úžitkovej vody
Ubytovňa 300 Barmo, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
Obchodné centrum Laugarício, Trenčín dodávka a montáž hliníkových pohľadových mreží
Polyfunkčná budova EKO KOSTKA, Trenčín vykurovanie a plynoinštalácia
Základná škola Novomeského, Trenčín vykurovanie pavilónov

Pozrite aj

Ostatné referencie

Adresa: Nozdrkovce 7044TrenčínSlovenská republika911 04 IČO: 46457038IČ DPH: SK2023392327DIČ: 2023392327 http://www.tmtez.sk

Činnosť firmySpoločnosť realizuje kompletné dodávky a práce v týchto odvetviach:

Výroba : Hydraulické vyrovnávače dynamických tlakov HVDT / Anuloidy /Združené rozdelovače a zberače RS KOMBI, RS MINIRúrové rozdelovače a zberače s osvedčením.

Adresa: Nozdrkovce 7044TrenčínSlovenská republika911 04 IČO: 46457038IČ DPH: SK2023392327DIČ: 2023392327 http://www.tmtez.sk

Top