Realizované stavby rok 2010:

Viac info

                             2010 Miesto stavby Predmet ZoD
Dom sociálnej starostlivosti, Tr. Teplice vodovodná a kanalizačná prípojka
dodávka a montáž zdravotechniky
Materská škola Kubranská, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
Základná škola Kubranská, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
MTA Slovakia, Bánovce n. Bebravou rozvody stlačeného vzduchu
dodávka a montáž zdravotechniky
Mija Mont, Trenčín oprava vykurovania administratívnej budovy
ekvitermická regulácia vetiev
Kultúrne  stredisko Kubrá, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
Bytový dom Dlhé hony, Trenčín výmena ohrievačov teplej úžitkovej vody
Základná škola Dlhé hony, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
Konzulta, Trenčín vykurovanie skladovej haly
Základná škola Dolná Súča rekonštrukcia vykurovania
dodávka a montáž zdravotechniky
Mestské hospodárstvo Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
vykurovanie objektu hospodárstva

Pozrite aj

Ostatné referencie

Top