New
Činnosť Firmy

Činnosť Firmy

Činnosť firmy
Spoločnosť realizuje kompletné dodávky a práce v týchto odvetviach:

Viac info

V oblasti TZB:

plynové kotolne,
výmenníkové staníce,
ústredné vykurovania,
rozvody vody, zemného plynu, technických plynov, stlačeného vzduchu, iné... vrátene prípojok,
systémy Merania a regulácie,
zdravotechnika,
vzduchotechnika, vetranie


Zámočnícka výroba:

oceľové konštrukcie
prístrešky, brány
konzoly, schody
rôzne aj zložité výrobky z kovov
povrchové úpravy
zváračské práce o.i. aj zváranie nerez, hliník


Výroba komponentov technologických zariadení s osvedčením výrobku:

RS Kombi,
HVDT,
akumulačná nádoba,
odstredivý separátor
atypická tlaková nádoba vrátane pasportu
vo výhodných cenových reláciách a termínoch dodávky výrobkov.

Pozrite aj

Ostatné referencie

Top