Realizované stavby rok 2019:

Viac info

                             2019 Miesto stavby Predmet ZoD
Penzión Adriana, Zelená voda montáž ústredného vykurovania 
dodávka a montáž zdravotechniky a sanity
inštalácia splaškovej kanalizácie
vybudovanie kotolne
RimTech, Zlín rozvody požiarnej vody
rozvody pitnej a užitkovej vody
inštalácia splaškovej kanalizácie
montáž ústredného vykurovania 
dodávka a montáž zdravotechniky
rozvody plynového potrubia
vybudovanie kotolne
Lameland, Trenčín vykurovanie priestorov haly - infražiariče
Stavokov - lakovňa, Trenčín vykurovanie priestorov haly - infražiariče
rozvody stlačeného vzduchu
rozvody plynového potrubia
Horman Slovakia, Bánovce n. Bebravou prípojky tech. plynov a vzduchu k laserom
Hella AUO, Trenčín inštalácia vnútornej a vonkajšej kanalizácie
montáž ústredného vykurovania
dodávka a montáž zdravotechniky a sanity
rozvody pitnej a užitkovej vody
Elkoplast Slovakia, Trenčianske Teplice oprava rozvodov kúrenia
dodávka a montáž zdravotechniky
RKS, Trenčín vykurovanie priestorov haly - infražiariče
rozvody plynového potrubia k dielňam
Valsabia Slovakia, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
Hala Nozdrkovce dodávka a montáž oceľovej konštrukcie
dodávka a montáž zdravotechniky
vykurovanie priestorov haly - infražiariče
Rona, Lednické Rovne prípojky plynu k peci

Pozrite aj

Ostatné referencie

Adresa: Nozdrkovce 7044TrenčínSlovenská republika911 04 IČO: 46457038IČ DPH: SK2023392327DIČ: 2023392327 http://www.tmtez.sk

Činnosť firmySpoločnosť realizuje kompletné dodávky a práce v týchto odvetviach:

Výroba : Hydraulické vyrovnávače dynamických tlakov HVDT / Anuloidy /Združené rozdelovače a zberače RS KOMBI, RS MINIRúrové rozdelovače a zberače s osvedčením.

Adresa: Nozdrkovce 7044TrenčínSlovenská republika911 04 IČO: 46457038IČ DPH: SK2023392327DIČ: 2023392327 http://www.tmtez.sk

Top