Realizované stavby rok 2016:

Viac info

                             2016 Miesto stavby Predmet ZoD
Považská cementáreň Ladce prekládka potrubia plynovodu a sideroxu
výroba oceľovej konštrukcie pre plynovod
TN-Metal, Trenčín vykurovanie haly a montáž zdravotechniky
Duálna akadémia Volkswagen, Bratislava vykurovanie učebných tried
dodávka a montáž zdravotechniky
rozvody stlačeného vzduchu
Hala Vacuumschmelze, Horná Streda vykurovanie výrobnej haly
rozvody chladiacej vody a kanalizácie
dodávka a montáž zdravotechniky
Zimný štadión, Trenčín výmena kotlov v plynovej kotolni
Eurostyle Slovakia, Bánovce n. Bebravou rozvody stlačeného vzduchu a odpadného tepla
vykurovanie priestorov haly - infražiariče
Stavokov, Trenčín vykurovanie priestorov haly - infražiariče
Faurecia Automotive Slovakia, Hlohovec výroba oceľovej konštrukcie haly
LKW Komponenten, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
Bytový dom - Riviéra, Trenčín výroba balkónového zábradlia
Výrobná hala Rona, Lednické Rovne plynové rozvody pre vypaľovaciu a chladiacu pec
Hormann Automotive Slovakia, Bánovce n. B. vykurovanie priestorov haly - infražiariče
rozvody technických plynov
Hala Rohm, Bánovce n. bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
Hotel Karpatia, Vršatec vykurovanie hotela a montáž zdravotechniky
SPPP Slovakia, Bánovce n. Bebravou výroba prepravných kontajnerov
Medline, Bánovce n. Bebravou vykurovanie  priestorov haly - infražiariče
 

Top