Realizované stavby rok 2014:

Viac info

                             2014 Miesto stavby Predmet ZoD
Železnice SR, Pov. Teplá - Bytča výroba oceľových stĺpov na protihlukové steny
Areál Old Herold Hefe, Trenčín rozvod pary a montáž parného kotla
Hala ATG, Trenčín vykurovanie priestorov haly
Čistička odpadových vôd, Nové Mesto n. Váhom vykurovanie priestorov čističky
montáž teplovodného potrubia
Hala Medline, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
Pottinger Stroje, Bánovce n. Bebravou dodávka a montáž vzduchových clon
LKW Komponenten, Bánovce n. Bebravou rozvody technických plynov
Energotrens, Trenčín oprava plynovodu
rozvody tepla a pitnej vody
MTA Slovakia, Bánovce n. Bebravou vykurovanie a montáž zdravotechniky šatní
Vojenský opravárenský podnik, Nováky rozvody vzduchotechniky
Základná škola Komenského, Stará Turá NTL plynovod, doregulačná stanica
Svittex, Svit oprava rozvodov vzduchotechniky
Autosálon Toytota, Trenčín doplnenie rozvodov kúrenia
   

Top