Realizované stavby rok 2011:

Viac info

                             2011 Miesto stavby Predmet ZoD
Základná škola Veľkomoravská, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
LKW Komponenten, Bánovce n. Bebravou rozvody stlačeného vzduchu
rozvody technických plynov
SVB 1483 Hodžova, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
MTA Slovakia, Bánovce n. Bebravou vykurovanie výrobnej haly
rozvody vody a kanalizácie
plynoinštalácia a kompresorovňa
Alianz Slovenská Poisťovňa, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
Zdravotné stredisko Tr. Stankovce vykurovanie zdravotného strediska
Kaufland, Žiar n. Hronom výroba zábradlia
Leoni Slovakia, Trenčín vykurovanie priestorov haly
RKS, Trenčín inštalácia kompresorovne
rozvody stlačeného vzduchu
Energotrens, Trenčín osadenie kvantového štrukturálneho meniča

Top