Realizované stavby rok 2005:

Viac info

                             2005 Miesto stavby Predmet ZoD
Hala M3, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
výstavba plynovej kotolne
inštalácia teplovzdušných jednotiek a plynoinštalácia
FMB, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
plynoinštalácia a elektroinštalácia
Kaštieľ, Lednické Rovne rekonštrukcia plynovej kotolne
plynoinštalácia a elektroinštalácia
Ubytovňa Trenčan, Trenčín vykurovanie ubytovne
prípojka plynu
Hala RF, Malacky dodávka a montáž zdravotechniky
inštalácia plynovej kotolne
rozvody požiarnej vody
rozvody stlačeného vzduchu
Pivovar Gemer, Rimavská Sobota doplnenie vykurovania
FKL a brat, Ludanice úprava výmenníkovej stanice

Pozrite aj

Ostatné referencie

Top