Realizované stavby rok 2015:

Viac info

                             2015 Miesto stavby Predmet ZoD
Železnice SR - Pov. Teplá výroba oceľových stĺpov
Leoni Slovakia, Tr. Bohuslavice výmena parného kotla
Základná škola Soblahov rekonštrukcia kotolne
Kúpalisko Zelená Žaba, Tr. Teplice výroba zábradlia a zámočníckych prvkov
Základná škola Rudolfa Jašíka, Partizánske vykurovanie a výmena radiátorov
MTA Slovakia, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - podlahové kúrenie
splašková kanalizácia celého areálu
dodávka a montáž zdravotechniky
inštalácia plynovej kotolne
vnútorný plynovod a prípojka plynu
Čistiareň odpadových vôd, Nové Mesto n. Váhom dodávka a montáž zdravotechniky
doplnenie zriaďovacích predmetov
prípojka TÚV
Plnička vôd, Tr. Mitice plynnoinštalácia
TIMM Slovakia, Trenčín výroba ochranných krytov na stroje
Hala Glasstroch, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
Energotrens, Trenčín oprava areálového rozvodu plynu
SPPP Slovakia, Bánovce n. Bebravou rozvody stlačeného vzduchu
 

Pozrite aj

Ostatné referencie

Top