Realizované stavby rok 2018:

Viac info

                             2018 Miesto stavby Predmet ZoD
HELLA Slovakia, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
Centrálna kotolňa, Stará Turá výmena expanzného systému, oprava teplovodu
LKW Komponenten, Bánovce n. Bebravou doplnenie rozvodov technických plynov
montáž dverovej clony
Penzión, Trenčianska Teplá  rozvody požiarnej vody
rozvody pitnej a užitkovej vody
inštalácia splaškovej kanalizácie
dodávka a montáž zdravotechniky
SOŠ stavebná, Trenčín dopájanie solárneho systému
Futbalový štadión City Arena, Trnava dodávka a montáž oceľových nosníkov
Fakultná nemocnica Trenčín rekonštrukcia kúpeľní geriatrie, pľúcne a neurológie
výroba a montáž prístrešku
Hormann Automotive Slovakia, Bánovce n. Bebravou  vykurovanie priestorov haly - infražiariče
prípojky technických plynov a vzduchu k laserom
MTA Slovakia, Bánovce n. Bebravou  doplnenie vzduchotechniky a stlačeného vzduchu
OC Retail Box, Myjava inštalácia vnútornej kanalizácie
inštalácia vnútorného vodovodu
dodávka a montáž zdravotechniky a sanitárnej techniky
Ambulancie lekárov E. Beluša,Piešťany dodávka a montáž zdravotechniky
vykurovanie ambulancií
OC TN, Trenčín inštalácia vnútornej kanalizácie
inštalácia vnútorného vodovodu
dodávka a montáž zdravotechniky a sanitárnej techniky
Národný futbalový štadión, Bratislava montáž rozvodov chladenia a vykurovania
Kord Slovakia, Bánovce n. Bebravou vybudovanie novej kotolne
preložka plynového potrubia k hale

Pozrite aj

Ostatné referencie

Adresa: Nozdrkovce 7044TrenčínSlovenská republika911 04 IČO: 46457038IČ DPH: SK2023392327DIČ: 2023392327 http://www.tmtez.sk

Činnosť firmySpoločnosť realizuje kompletné dodávky a práce v týchto odvetviach:

Výroba : Hydraulické vyrovnávače dynamických tlakov HVDT / Anuloidy /Združené rozdelovače a zberače RS KOMBI, RS MINIRúrové rozdelovače a zberače s osvedčením.

Adresa: Nozdrkovce 7044TrenčínSlovenská republika911 04 IČO: 46457038IČ DPH: SK2023392327DIČ: 2023392327 http://www.tmtez.sk

Top