Realizované stavby rok 2012:

Viac info

                             2012 Miesto stavby Predmet ZoD
Mapo, Partizánske výroba oceľovej konštrukcie haly a opláštenie
rozvody plynu, vodovodu a kanalizácie
montáž požiarnej nádrže
Seleziáni Don Bosca, Dubnica n. Váhom rekonštrukcia kotolne
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava rekonštrukcia vodovodných a kanalizačných stupačiek
SVB 1175 28. októbra, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
vybudovanie prípojky plynu
Rodinný dom Červený Kameň vykurovanie rodinného domu
Hala Štekel, Nové Mesto n. Váhom výroba oceľovej konštrukcie haly
Leoni Slovakia, Trenčín regulácia vykurovania
Energotrens, Trenčín prekládka meracej stanice tepla
Leoni Slovakia, Tr. Bohuslavice rekonštrukcia parnej kotolne
montáž rozvodov pary
Kostol Bispupice, Trenčín vykurovanie kostola
Areál Storagerent areálový rozvod plynu
kanalizácia a vodovod
dodávka a montáž zdravotechniky
Agrofarma, Púchov vykurovanie administratívnej budovy
Areál Kord, Bánovce n. Bebravou preložka zemného plynu
prípojky vody, preložky vodovodu

Pozrite aj

Ostatné referencie

Adresa: Nozdrkovce 7044TrenčínSlovenská republika911 04 IČO: 46457038IČ DPH: SK2023392327DIČ: 2023392327 http://www.tmtez.sk

Činnosť firmySpoločnosť realizuje kompletné dodávky a práce v týchto odvetviach:

Výroba : Hydraulické vyrovnávače dynamických tlakov HVDT / Anuloidy /Združené rozdelovače a zberače RS KOMBI, RS MINIRúrové rozdelovače a zberače s osvedčením.

Adresa: Nozdrkovce 7044TrenčínSlovenská republika911 04 IČO: 46457038IČ DPH: SK2023392327DIČ: 2023392327 http://www.tmtez.sk

Top