Realizované stavby rok 2017:

New product

Viac info

                             2017 Miesto stavby Predmet ZoD
Základná škola L. Novomeského, Trenčín výmena expanzného systému
Materská škola Niva, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne 
Považská cementáreň, Ladce oceľová konštrukcia rozvodov plynu
Hormann Automotive Slovakia, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
rozvody stlačeného vzduchu
rozvody chladenia
oceľová konštrukcia pre kompresorovňu
LKW Komponenten, Bánovce n. Bebravou dodávka a montáž filtrácie stlačeného vzduchu
Kord Slovakia, Bánovce n. Bebravovu rekonštrukcia areálového vodovodu
Bytový dom Trenčianske Teplice vnútorný plynovod a prípojka plynu
Mesto Stará Turá montáž teplovodného potrubia
HELLA Slovakia, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
dodávka a montáž dverových clon
Poliklinika Stará Turá oprava rozvodov ÚK a výmena radiátorov
Základná škola Potočná, Trenčín  rekonštrukcia plynovej kotolne
Mestská polícia, Trenčín rekonštrukcia plynovej kotolne
FGW Slovakia, Bánovce n. Bebravou premiestnenie kompresorovej stanice
Materská škola Stromová, Trenčín rekonštrukcia doregulačnej stanice
Ubytovňa 1. mája, Púchov dodávka a montáž zdravotechniky
SVB 1175 28. októbra, Trenčín rekonštrukcia rozvodov pitnej vody
Hotel Karpatia, Vršatec inštalácia vonkajšej kanalizácie
ITW Slovakia, Bytča výroba a opláštenie konštrukcie haly
     

Pozrite aj

Ostatné referencie

Adresa: Nozdrkovce 7044TrenčínSlovenská republika911 04 IČO: 46457038IČ DPH: SK2023392327DIČ: 2023392327 http://www.tmtez.sk

Činnosť firmySpoločnosť realizuje kompletné dodávky a práce v týchto odvetviach:

Výroba : Hydraulické vyrovnávače dynamických tlakov HVDT / Anuloidy /Združené rozdelovače a zberače RS KOMBI, RS MINIRúrové rozdelovače a zberače s osvedčením.

Adresa: Nozdrkovce 7044TrenčínSlovenská republika911 04 IČO: 46457038IČ DPH: SK2023392327DIČ: 2023392327 http://www.tmtez.sk

Top