Realizované stavby rok 2007:

Viac info

                             2007 Miesto stavby Predmet ZoD
Tesco, Senec inštalácia vzduchotechniky
dodávka a montáž zdravotechniky
vodovod a zriaďovacie predmety
Premac, Dubnica n. Váhom teplovzdušné vykurovanie
inštalácia vzduchotechniky a plynoinštalácie
montáž doregulačnej stanice
Ubytovňa Spiš, Kežmarok rekonštrukcia plynovej kotolne
plynoinštalácia a elektroinštalácia
SVB 183 Odbojárov, Nemšová rekonštrukcia plynovej kotolne
Elektráreň, Jaslovské Bohunice rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla
Stredná odborná škola, Trenčín rekonštrukcia vykurovania
SPPP Slovakia, Bánovce n. Bebravou vykurovanie priestorov haly - infražiariče
Dodávka a montáž zdravotechniky
inštalácia kotolne a požiarneho vodovodu
rozvody stlačeného vzduchu

Top